Haberler

Emlak Haberleri ve Duyurular

Tapu Terimleri

Tapu Terimleri

ADA : Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ruhsatlandırma MADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez. (2) 9 uncu maddenin sekizinci…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 3

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler İşletmelerde aranan şartlar MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır: a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 2

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 2

İKİNCİ BÖLÜM Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. (2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü…

Read more