All Posts in Category

Genel

Tapuda Enerji Kimlik Belgesi İbrazı Aranmayacak

Tapuda Enerji Kimlik Belgesi İbrazı Aranmayacak

ÖNEMLİ…ÖNEMLİ…ÖNEMLİ… 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, satım ve kiralama süreçlerine ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama geldi. Buna göre alım ve satımlarda tapu işlemleri aşamasında enerji kimlik belgesinin ibrazı aranmayacak ve tarafların beyanları…

Read more

Tapu Terimleri

Tapu Terimleri

ADA : Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ruhsatlandırma MADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez. (2) 9 uncu maddenin sekizinci…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 3

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler İşletmelerde aranan şartlar MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır: a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare…

Read more