All Posts in Category

Genel

İmar Kanunda Önemli Değişiklikler Var!

İmar Kanunda Önemli Değişiklikler Var!

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7221                                                                                                     Kabul Tarihi: 14/2/2020 BİRİNCİ BÖLÜM Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan…

Read more

Tapuda Enerji Kimlik Belgesi İbrazı Aranmayacak

Tapuda Enerji Kimlik Belgesi İbrazı Aranmayacak

ÖNEMLİ…ÖNEMLİ…ÖNEMLİ… 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, satım ve kiralama süreçlerine ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama geldi. Buna göre alım ve satımlarda tapu işlemleri aşamasında enerji kimlik belgesinin ibrazı aranmayacak ve tarafların beyanları…

Read more

Tapu Terimleri

Tapu Terimleri

ADA : Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı…

Read more

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Bölüm 4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ruhsatlandırma MADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez. (2) 9 uncu maddenin sekizinci…

Read more